Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever bestraft worden met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete.

Belangrijk om weten is dat er geen rechtzetting of update mogelijk is van een laattijdige Dimona, omdat het onmogelijk is een Dimona voor het verleden te doen.

Als er toch wijzigingen zijn in de gepresteerde uren, dan zijn er beperkte mogelijkheden om deze aanpassingen door te sturen en zo een laattijdige Dimona te vermijden. Wijzigingen aan de starttijd moeten gebeuren bij de start van de prestaties. Wijzigingen aan de eindtijd kan je wel nog doorgeven, maar dat moet binnen de 8 uren na de prestatie gebeuren. In de grafiek hieronder vind je de verschillende scenario's en opties.

Dimona's via Book'u Timer

Als je de Dimona aangifte laat gebeuren via de Book'u Timer, dan is het van groot belang dat de werknemers de prikklok correct gebruiken. Als werknemers vergeten in te klokken, dan wordt er geen Dimona aangegeven. Als werknemers vergeten uit te klokken, dan blijft de Dimona lopen. Wij zetten die automatisch stop als de prestatie 22 uur blijft lopen. Je zal daar via mail een melding van ontvangen. Het is dan weliswaar te laat om de aangifte nog aan te passen.

Dimona's via de planning

Als je de Dimona aangifte laat verlopen via de planning, dan moet je eventuele afwijkingen eerst aanpassen in de planning, en daarna de Dimona's handmatig opnieuw versturen via het tabblad "Dimona".

Meer info over de gevolgen van een laattijdige Dimona aangifte:

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfappl/nl/2019-1/instructions/special_contributions/other_specialcontributions/omission.dimona.html

Heb je het antwoord gevonden?