Je kan via Book'u de Dimona's aangeven op het portaal van de overheid. Dit kan via twee methodes:

  • Via de planning

  • Via de Timer App

Vooraleer de Dimona aangifte kan gebeuren gaan we eerst je profiel configureren en verbinden met het portaal van de overheid (Social Security). Van zodra dit in orde is, kan je van start gaan met de automatische aangifte. De aangifte gebeurt op basis van het ingevulde statuut van de werknemer. Het is dus belangrijk dat bij elke werknemer het correcte statuut is ingevuld. Enkel bij jobstudenten, flexi-jobs en gelegenheidsmedewerkers (Extra) wordt er een Dimona aangegeven.

Voor werknemers uit het buitenland moet je hun BIS-nummer invoeren i.p.v. het Rijksregister-nummer. Als deze niet correct is ingevuld, dan zal de Dimona aangifte een foutmelding geven (INSZ ongeldig).

Aangifte via de planning:

Je maakt een planning op via onze planningstool. De Dimona's worden dan automatisch aangemaakt via de planning. Van zodra je een medewerker inplant, worden enkele ogenblikken later de Dimona's klaargezet in het tabblad "Dimona". Je kan daar de aangemaakte Dimona's selecteren en deze versturen naar het portaal van de overheid. Je doet dit door de Dimona's te selecteren en via het radarwieltje op "Versturen" te klikken. Een aanpassing aan een Dimona gebeurt via de planning en moet opnieuw verstuurd worden. Je kan met de knop bovenaan alle Dimona's selecteren en zo in één keer versturen.

Aangifte via de Timer App:

De Dimona's worden automatisch aangegeven op het moment dat de werknemer inklokt via de Timer app. Dit werkt in tandem met de planning, maar de timer app krijgt voorrang op de planning. Als de werknemer uitklokt via de app, dan wordt de Dimona ook automatisch stopgezet. Het is hier van groot belang dat de werknemers dit systeem correct gebruiken. Als een werknemer vergeet in of uit te klokken, dan kan dit ervoor zorgen dat een Dimona aangifte niet doorgaat of blijft doorlopen. Dit kan boetes of het verliezen van een RSZ-voordeel tot gevolgen hebben.

TIP

Wil je het zekere voor het onzekere nemen in het geval dat je medewerkers vergeten in of uit te prikken?

Indien je de planning gebruikt kan je op voorhand al je klaargezette dimona's versturen via de dimonamodule. Wanneer een medewerker dan toch in en uit prikt dan zal het begin -en einduur gekoppeld worden aan de reeds doorgegeven Dimona-aangifte, en zal deze automatisch worden aangepast zonder dat je hier iets voor hoeft te doen (Let wel, medewerkers dienen te pauzeren bij pauze, en hun registratie enkel te stoppen bij einde shift)

Mochten jullie nog iets willen veranderen aan een tijdsregistratie achteraf, dan moet je wel de Dimona nog opnieuw gaan versturen via de ‘Verzenden’ knop, omdat de wijziging in tijdsregistratie na het eindigen van een shift wordt doorgevoerd. Dit is dus enkel van toepassing na de shift.

Meer info over de gevolgen van een laattijdige Dimona aangifte:

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfappl/nl/2019-1/instructions/special_contributions/other_specialcontributions/omission.dimona.html

Heb je het antwoord gevonden?